PANELS & SLABS

مشارکت موفقیت‌آمیز: Gold Art و تجارب BMR

همکاری بین Gold Art و BMR نمونه‌ای از یک همکاری مناسب است که تا به امروز و با تمرکز بر نوآوری، آینده و رویکرد فزاینده سفارشی‌سازی ادامه پیدا کرده است.مجموعه

ABK Group فناوری جدید Solignano را بنیان می‌نهد

جان‌بخشی دوباره به اسلب‌های بزرگ جدید تمام رگه سه بعدی، با نوآوری‌ها و تحقیقات انجام شده با مشارکت System Ceramics ،LB و Sacmiگروه ABK با عملکرد عالی در بازار با

سرمایه‌گذاری بزرگ جدید Cerrad Group

با افتتاح دو خط تولید جدید و پیشرفته در سال 2022، ظرفیت تولید این گروه سرامیک لهستانی 8 میلیون متر مربع افزایش پیدا کرد. Cerrad که یکی از پویاترین تولیدکنندگان