کاشی وسرامیک

ثبت سفارش Stone Italiana در Gruppo B&T

Stone Italia به Gruppo B&T یک کارخانه کامل برای تولید اسلب‌های کوارتزی بازسازی شده سفارش داده است. این کارخانه تا تابستان 2023 به کارخانه Verona تحویل داده خواهد شد.Gruppo B&T

تمرکز Vitra Tiles بر اندازه‌های بزرگ

خط جدید Vitra Tiles که در ماه مِی در Bozüyük افتتاح شد و ظرفیت تولید این مجموعه را به 25.5 میلیون مترمربع افزایش می‌دهد پتانسیل فوق‌العاده‌ای در زمینه هوش مصنوعی

ABK Group فناوری جدید Solignano را بنیان می‌نهد

جان‌بخشی دوباره به اسلب‌های بزرگ جدید تمام رگه سه بعدی، با نوآوری‌ها و تحقیقات انجام شده با مشارکت System Ceramics ،LB و Sacmiگروه ABK با عملکرد عالی در بازار با