مجید محصصیان

Drust در Tecna 2022

عرضه موفقیت آمیز فناوری نوآورانه چاپ دیجیتال ساختارهای مختلف بر سطوح سرامیکی توسط Durst Gamma DG Durst در Tecna 2022 که مهم‌ترین نمایشگاه فناوری صنعت سرامیک به شمار می‌رود، Durst

Sacmi Whiteware پشتیبان تولیدکنندگان ملزومات بهداشتی ایتالیایی در به کارگیری Industy 4.0 است

Ceramica Flaminia ،Hatria و GSI مسیر حرکت به سوی اتوماسیون کامل تولید ملزومات بهداشتی را با همراهی Sacmi می‌پیمایند. سرمایه‌گذاری‌های اخیر تولیدکنندگان پیشروی ملزومات بهداشتی ایتالیایی بر اتوماسیون کامل تولید