Sacmi Group

سرمایه‌گذاری Duravit در فرانسه و چین

این شرکت چند ملیتی تولید ملزومات بهداشتی، برای افزایش ظرفیت تولید کارخانه خود در فرانسه و گسترش اتوماسیون کارخانه چین خود، Sacmi را برگزیده است.همکاری مجدد Duravit و Sacmi به

ABK Group فناوری جدید Solignano را بنیان می‌نهد

جان‌بخشی دوباره به اسلب‌های بزرگ جدید تمام رگه سه بعدی، با نوآوری‌ها و تحقیقات انجام شده با مشارکت System Ceramics ،LB و Sacmiگروه ABK با عملکرد عالی در بازار با

Sacmi Whiteware پشتیبان تولیدکنندگان ملزومات بهداشتی ایتالیایی در به کارگیری Industy 4.0 است

Ceramica Flaminia ،Hatria و GSI مسیر حرکت به سوی اتوماسیون کامل تولید ملزومات بهداشتی را با همراهی Sacmi می‌پیمایند. سرمایه‌گذاری‌های اخیر تولیدکنندگان پیشروی ملزومات بهداشتی ایتالیایی بر اتوماسیون کامل تولید

نقش‌آفرینان اصلی در Paolo Mongardi :Tecna 2022 ریاست Sacmi

Paolo Mongardi رئیس Sacmi Imola به ارائه اهداف و چشم‌اندازهای این شرکت در  نمایشگاه Tecna 2022 پرداخت. اتوماسیون، دیجیتال‌سازی فرایندها، پایدارسازی کارخانه و بهبود ایمنی شغلی از مشخصات کلیدی نوآوری‌هایی