ABK Group

خریداری سهام ABK توسط Cleaon Capital

Cleon با سرمایه‌گذاری 45 میلیون یورویی، منابع مالی لازم برای رشد گروه ABK را فراهم می‌آورد و در کنار شرکای موسس می‌ایستد. بخش اعظم این سرمایه‌گذاری به صورت افزایش سرمایه

سرمایه‌گذاری‌های بیشتر گروه ABK

به‌تازگی آماده‌سازی مرکز جدید فناوری گروه ABK در Solignano به اتمام رسیده و پس از خریداری سایت قبلی Target Group در Firano Modenese، این محل به مرکز جدید دفاتر و

ABK Group فناوری جدید Solignano را بنیان می‌نهد

جان‌بخشی دوباره به اسلب‌های بزرگ جدید تمام رگه سه بعدی، با نوآوری‌ها و تحقیقات انجام شده با مشارکت System Ceramics ،LB و Sacmiگروه ABK با عملکرد عالی در بازار با

گروه ABK مالکیت Desvres را به دست می‌آورد

نشان تجاری فرانسوی مشهور Desvres به بخشی از گروه سرامیکی مستقر در Finale Emilia تبدیل شده‌است. این گروه همچنین Gardenia Orchidea و 49درصد از سهام شرکت اسپانیایی Arbe Stolanic را

گروه ABK مالک Ceramiche Gardenia Orchidea می‌شود

این تملک گروه ABK را به عنوان یکی از بازیگران برتر در بخش تجملیِ صنعت سرامیک تثبیت می‌کند. این گروه انتظار دارد تا به گردش مالی کل 150 میلیون یورو