Roca Group

بازیگران بزرگ حوزه ملزومات بهداشتی

Ceramic World Review رتبه‌بندی سال 2022 نولیدکنندگان ملزومات بهداشتی سرامیکی جهان را به‌روزرسانی کرد. Roca, Kohler, Geberit و Toto همچنان جایگاه پیشروی خود را حفظ کرده اند. اما کدام تولیدکنندگان

Roca Group جایگاه رهبری خود را تثبیت می‌کند

گزارش‌های مالی این گروه اسپانیایی در سال 2022، حاکی از گردش مالی بیش از 2 میلیارد یورویی و سرمایه‌گذاری مالی 135 میلیون یورویی بوده است. Roca Group که با تولید

نقش‌آفرینان بزرگ بخش ملزومات بهداشتی

مجله Ceramic World Review بر اساس حجم تولید، رتبه‌بندی تولیدکنندگان ملزومات بهداشتی سرامیکی را به روز می‌کند. نقش پیشروی Roca، Kohler، Toto و Geberit همچنان حفظ خواهد شد. گروه چندملیتی

Lamosa واحد کاشی Roca را تصاحب می‌کند

54%Lamosa رشد فروش را در نیمسال اول 2021 ثبت کرد و توسعه‌­هایی در برزیل و اسپانیا را اعلام کرد که ظرفیت تولید کل را به 225 میلیون متر مربع در

بازیگران بزرگ در بخش چینی بهداشتی

Roca، Kohler، Geberit و Toto از لحاظ حجم تولید در سال 2018، رتبه‌بندی‌های برتر تولیدکنندگان چینی بهداشتی سرامیکی جهان را دارند. ببینید چه شرکتی رتبه بعدی است. با تولید 5/34