MECS

صادرات کاشی و سرامیک هند در سال 2023

در گزارش جدید MECS صادرات کاشی و سرامیک هند بین سال‌های 2023 و 2024 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این گزارش به حجم، ارزش و میانگین قیمت محصولات

رشد چشم‌گیر صادرات کاشی و سرامیک هند

صادرات کاشی هند با رشد 31 درصدی در نیمه اول سال 2023 به 272 میلیون متر مربع رسید. هرچند چین همچنان مقام اول صادرکنندگان بین‌المللی را دارد با این وجود

بازار کاشی و سرامیک هندوستان

مرکز تحقیقات ایتالیایی MECS-Acimac در گزارش جدید خود که به صنعت کاشی و سرامیک هند اختصاص دارد، نتایج مصاحبه‌های خود با حدود 800 شرکت محلی عمدتا مستقر در منطقه Morbi