duravit

خریداری دومین سلول Sacmi Robot Glaze توسط Duravit هند

این شرکت چند ملیتی ملزومات بهداشتی در آخرین پروژه از پروژه‌های جهانی مشترک خود با Sacmi، اقدام به نصب دومین ربات لعاب‌کاری در مجموعه احمدآباد خود نمود.Duravit چهار سال پس

سرمایه‌گذاری Duravit در فرانسه و چین

این شرکت چند ملیتی تولید ملزومات بهداشتی، برای افزایش ظرفیت تولید کارخانه خود در فرانسه و گسترش اتوماسیون کارخانه چین خود، Sacmi را برگزیده است.همکاری مجدد Duravit و Sacmi به

سرمایه گذاری Duravit در فناوری Sacmi در چین و مصر

به روزرسانی کارخانجات Duravi Chongqing با نصب تجهیزات ریخته‌گری تحت فشار برای ساخت WC های پیچیده و چهارمین ربات برای لعاب­‌کاری پیشرفته، انجام گرفت. خشک‌کن پنجم نیز در مصر شروع

Duravit Egypt چهارمین ربات GA2000 خود را نصب می‌کند

شعبۀ Duravit در مصر پروژۀ بلند پروازانۀ نوسازی کارخانۀ خود را با سفارش ربات لعاب‌زنی اتوماتیک SACMI-Gaitto دیگری ادامه می­‌دهد. Gaiotto ربات جدیدی با نام GA2000 را به Duravit مصر