Confindustria Ceramica

افزایش 12.1 درصدی تولید آجر در ایتالیا

بر اساس ارقام منتشر شده در بررسی آمار ملی Confindustria Ceramica با افزایش تولید آجر و کاشی  به 4.46 میلیون تن، سطح تولید مجددا به سطح سال 2019 رسید. صنعت

Confindustria Ceramica با ANDIL ادغام می‌شود

مجمع اعضاء، ادغام شرکت ANDIL با Confindustria Ceramica را تصویب کرد که در حال حاضر، نمایندگیِ تولید کنندگان آجر و کاشی بام را نیز بر عهده دارد. مجمع اعضای Confindustria