اشتراک گذاری در twitter
Tweet
اشتراک گذاری در facebook
Share
اشتراک گذاری در linkedin
Share

صنایع ملزومات بهداشتی، ظروف غذاخوری، مواد نسوز و آجر ایتالیا

در سال 2022 Confindustria Ceramica در کنار ارائه دستاوردهای مربوط به بخش کاشی و سرامیک، اقدام به ارائه دستاوردها و نتایج به دست آمده در بخش تولید ملزومات بهداشتی، ظروف غذاخوری، مواد نسوز و آجرهای رسی سنگین نیز نمود.

Confindustria Ceramica در نشست سالیانه خود که در ماه ژوئن برگزار شد، اقدام به ارائه دستاوردها و نتایج به دست‌آمده سال 2022 در بخش تولید ملزومات بهداشتی، ظروف غذاخوری، مواد نسوز و آجرهای سنگین رسی و همچنین دستاوردهای بخش کاشی و سرامیک نمود.

مطابق با این گزارش تولید بخش ملزومات بهداشتی سرامیکی ایتالیا (متشکل از 30 شرکت که 27 شرکت از آن‌ها در خوشه سرامیکی Castellana واقع شده اند و 2652 کارفرمای مستقیم) برابر با 3.6 میلیون قطعه، معادل با درآمد 397 میلیون یورو %7.6+ رشد نسبت به سال 2021) بوده و %40 از صادرات کل (معادل با 156.8 میلیون یورو) را تشکیل داده است.

تولید مواد نسوز با %2 کاهش رشد به 301000 تن رسید و درآمد این بخش به 373 میلیون یورو کاهش پیدا کرد. 151 میلیون یورو از این مقدار حاصل فروش داخلی در ایتالیا و 222 میلیون یورو در نتیجه صادرات به دست آمده است. صنعت مواد نسوز ایتالیا از 30 شرکت و 1639 نفر نیروی کار تشکیل شده است.

بخش آجر و کاشی سقفی ایتالیا  نیز در سال 2022 شاهد رشد دوباره بود و میزان تولیدات آن با %2.2+ رشد نسبت به سال قبل به 4.5 میلیون تن محصول در سال رسید. 62 شرکت شاغل در این حوزه (با 3000 نفر نیروی کار) درآمدی بالغ بر 700 میلیون یورو را کسب کرده اند که رشد چشم‌گیری را نسبت به مقدار 5 میلیون یورو در سال 2021 نشان می‌دهد. بخش اعظم این درآمد در بازار داخلی ایتالیا به دست آمده است.

در نهایت 9 شرکت شاغل در حوزه ظروف سرامیکی ایتالیا شاهد افت در هر دو بخش تولید (9900 تن) و فروش (9400 تن) بوده اند. %75 از این مبلغ در نتیجه فروش داخلی به دست آمده­ و گردش مالی این بخش در سال 2022 در مجموع برابر با 60.1 میلیون یورو بوده است. این مقدار %27 رشد را نسبت به سال 2021 نشان می‌دهد و %63 از آن در ایتالیا به‌دست آمده است.

 صنایع ملزومات بهداشتی ایتالیا

صنایع ظروف غذاخوری ایتالیا

مقالات مرتبط

مقاله های اخیر

عناوین اصلی

بیشتر بخوانید