Cevisama

Cevisama 2022 لغو شد!

این موضوع پس از جلسه فوق العاده کمیته اجرایی نمایشگاه که در31 مارس برگزار شد، اعلام گردید و زمان برگزاری نمایشگاه به 27 فوریه تا 3 مارس 2023 تغییر یافت.

Cevisama 2022 به ژوئن موکول شد!

به جای تاریخ اعلام شده در فوریه، نمایشگاه کاشی و سرامیک اسپانیا از 13 تا 17 ژوئن در مرکز نمایشگاهی والنسیا برگزار می شود.  با توجه به وخیم تر شدن

Cevisama 2021 لغو می‌شود

تأثیر مداوم همه‌گیری، برگزار کنندگانِ این نمایشگاه اسپانیایی را مجبور کرده است تا این رویداد را لغو کنند؛ رویدادی که مجدداً از 7 تا 11 فوریه 2022 برنامه‌ریزی خواهد شد.

جوایز Alfa de Oro برای نوآورانه‌ترین پروژه‌های ارائه ‌شده در Cevisama

برندگان امسال، کُلُروندا (Coloronda)، آرژِنتا (Argenta)، اِفی – کِرِتاپرینت (Efi-Cretaprint) و پروژه مشترک انجام ‌شده توسط نئوس اَدِتیوز (Neos Additives)، آزولیبِر (Azuliber) و بِستایل (Bestile) بودند کُلُروندا، آرژِنتا، اِفی –