ANFFECC

Fernando Fabra به‌عنوان رئیس جدید ANFFECC برگزیده شد

در جلسه عمومی برگزار شده در 15اُم جولای، مالک Esmaltes به عنوان رهبر انجمن تولیدکنندگان فریت و لعاب اسپانیا برگزیده شد. مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان سرامیک و لعاب اسپانیا که

تولیدکنندگان رنگ و لعاب اسپانیایی زنگ هشدار را به خاطر کاهش شدید تقاضا به صدا در می‌آورند

در ماه آوریل سفارشات تقریباً نصف شدند. ANFFECC خواستار اقدامات فوریِِ اقتصادی برای تضمین نقدینگی برای کسب و کارها است. اکثر تولیدکنندگان رنگ و لعاب سرامیکی اسپانیا، پس از توقف