siti b&t

SUPERA® HP: فناوری پیشرفته در خدمت زیبایی

 انعطاف‌پذیری بسیار زیاد در سایز، ضخامت‌های کم و بالا، عیوب و ضایعات صفر و بهره‌وری بهینه. SUPERA® در حال تحول است. با توسعه ورژن جدید SUPERA® HP، نقاط قوت منحصر