laminam

Alpha Private Equity Fund 7 مالک Laminam شد

فرانکو استفانی (Franco Stefani) هم اکنون Laminam را فروخته است. مدیر عامل شرکت، آلبرتو سلمی (Alberto Selmi) سهام خود را افزایش خواهد داد و همچنان رهبریِ شرکت را در اختیار

Laminam، یک مدل تجاری موفق

درآمد Laminam در سال 2018 به110 میلیون یورو رسید (30%+ نسبت به 2017). فروش پانل‌های سرامیکی سایز بزرگ هم در بازارهای صادراتی و هم در ایتالیا قابل توجه بود (20%+).