Industry 40

سرمایه‌گذاری Bongioanni Macchine در industry 4.0

 برنامۀ سرمایه‌گذاری جدید Bongioanni Macchine که قرار است تا سال 2024 اجرا شود مبتنی بر توسعۀ سیستم‌های مدیریت و تقویت مراکز ماشین‌آلات اصلی با استانداردهای Industry 4.0 است. این برنامۀ

اهداف I.C.F. & Welko برای سال 2021

مدیرعامل جدید، Roberto Magnani، گسترش بیشتر فعالیت‌های شرکت در زمینه تحقیق و توسعه با تمرکز بر فناوری‌های سبز و صنعت 4.0 را تایید می‌کند. با وجود مشکلات به وجود آمده

تحولات دیجیتال در ساخت آجر

 Projecta Engineering با انتقال تجارب خود در صنعت کاشی به بخش آجر و سفال، تزئینات آجر و سفال های بام را متحول می­­‌کند. Antonio De Carlo (ایتالیا،Projecta Engineering(Fiorano طی دورۀ