Construction industry

افزایش سریع ساختمان‌سازی در استرالیا

بخش ساختمان ­سازی نیز با نوسازی­‌ها تحریک شده است که به بیشینه­ ی خود در تمام دوران رسیده ­اند. با آغاز همه­‌گیری COVID-19، بازار ساختمان ­سازی استرالیا به طور نمایی

پروژه جدید Bedeschi برای گروه Mladost

شرکت مستقر در لیمِنا (Limena) موظف شده است که با هدف بهبود کیفیت‌محصول و خودکارسازی، کارخانه کاشی بام در لِسکوواچ (Leskovac) را بازسازی نماید. بِدِسکی (Bedeschi) به همکاری خود با