سیستم سرامیکز

اکنون با Prime، کارخانه هوشمند واقعیت دارد

از مواد اولیه ورودی تا جمع‌آوری لیست گزینشی محصول نهایی، پلت‌فرم نرم افزاری Prime که توسط System Ceramics توسعه یافته است، امکان دیجیتالی کردنِ کامل تولید سرامیک را فراهم می‌آورد.

همایش فنی تخصصی سیستم ایران

شرکت سیستم ایران برگزار می کند ؛ همایش فنی تخصصی مدیران صنعت کاشی و سرامیک  شرکت سیستم ایران ، به منظور نمایش آخرین دستاوردهای صنعتی خود ، از مدیران و