TECNARGILLA 2020

اهداف BMR برای سال 2020

در سالی که نمایشگاه تِکنارجیلا (Tecnargilla) برگزار می‌شود، BMR بر روی نوآوری‌های فناورانه‌ایِ آتی تمرکز دارد و هدف آن تقویت خدمات پس از فروش خود در بازارهای مهم جهان است.

Tecnargilla 2020: هفتاد درصد فضاها اشغال شده‌اند

شرکت‌های پیشرو ایتالیایی و بین‌المللی به عنوان بخشی از طرح‌بندی جدید نمایشگاه باز می‌گردند. Tecnargilla مشغول آماده شدن برای دوره بعدی خود است. بین المللی‌سازی و نوآوری از جمله موضوعات