halcón

Grupo Halcón به Cicogres دست می‌یابد

گروه سرامیکی اسپانیایی به ظرفیت تولید 50 میلیون متر مربع در سال دست خواهد یافت، همراه با درآمدی که انتظار می‌­رود تا آخر 2021 از 250 میلیون یورو فراتر برود.

به‌کارگیری چاپگر Creadigit در شرکت Halcón Cerámicas

Halcón چا‌پگر Creadigit XXL متعلق به System Ceramics را در کارخانه جدید تولید کاشی‌های سایز بزرگ خود که در آوریل بازگشایی شد، نصب کرده ‌است. شرکت اسپانیایی Halcón Cerámicas به عنوان بخشی