EXPO REVESTIR

بازگشت فناوری سرامیک ایتالیا به Expo Revestir

هماهنگی Acimac برای مشارکت 9 شرکت ایتالیایی در این رویداد نخستین پاویون مهم کشوری امسال Acimac، در برزیل برگزار خواهد ­شد. انجمن تولیدکنندگان ماشین‌­آلات و تجهیزات سرامیکی ایتالیا از 8

فناوری سرامیک ایتالیا در Expo Revestir عرضه می‌شود

تولیدکنندگان ایتالیائی ماشین‌آلات سرامیک هماهنگ با Acimac، برای Expo Revestir به برزیل پرواز می‌کنند. پس از دورهمی در هند، انجمن تولید‌کنندگان ایتالیائی ماشین‌آلات و تجهیزات سرامیک، Acimac، با سفر به