اشتراک گذاری در twitter
Tweet
اشتراک گذاری در facebook
Share
اشتراک گذاری در linkedin
Share

تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک (2021)

دنیای سرامیک با بررسی ارقام کلیدی نسخه دهم گزارش سالانه "تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک" ، که توسط بخش تحقیقات ACIMAC/MECS آماده شده است  گزارش مذکور را ارائه می‌کند. در سال 2021 تولید و مصرف جهانی کاشی به ترتیب 7.2 و 6.8 درصد رشد داشته است. جریان واردات و صادرات کاشی در جهان با 8.7 درصد افزایش نسبت به سال 2020 افزایش قابل توجهی داشته است.

ویرایش دهم این مطالعه با عنوان “تولید و مصرف جهانی کاشی سرامیک” به کوشش مرکز تحقیقاتی MECS / Acimac قرار است در ماه اکتبر منتشر شود. این مطالعه متشکل از تقریباً 300 صفحه نمودار، جداول و تفسیر، تجزیه تحلیل دقیقی از روندهای رخ داده در دوره ده ساله تا سال 2021 در حوزه صنعت، بازار، مصرف سرانه و جریان صادرات در مناطق کلان جغرافیایی و در 81 کشور بزرگ تولیدکننده، مصرف کننده، صادر کننده و وارد کننده کاشی می‌باشد.

اطلاعات بیشتر در اینجا)

ویژگی جدید تحقیق کنونی، بررسی عمیق در دوره‌های 10 ساله تولید و مصرف کاشی سرامیک در هند است که توسط MECS بر اساس تجزیه تحلیل بازار انجام شده و شامل بیش از 800 شرکت است که صرفاً در منطقه Morbi در گجرات فعالیت می‌کنند که تاکنون سهم آن‌ها در تولید ملی دست کم گرفته شده بود.

افزایش بسیار زیاد تولید جهانی کاشی

در سال 2021، تولید جهانی کاشی به 18339 میلیون متر مربع رسید که 7.2 درصد نسبت به 17101 میلیون متر مربع ثبت شده در سال 2020 افزایش داشت. نتیجه منعکس کننده افزایش شدید تقاضای کاشی در تمام مناطق جغرافیایی است که باعث رشد مصرف جهانی کاشی به 18209 میلیون متر مربع (+ 6.8 درصد) شد.

تولید در آسیا با 4.9 درصد رشد به 13.6 میلیارد متر مربع رسید که معادل 74 درصد تولید جهانی است. این نتیجه مثبت عمدتا به دلیل افزایش حجم تولید در چین، هند و اندونزی بود که انقباض شدید تجربه شده در ویتنام را جبران کرد.

قاره اروپا در مجموع 2124 میلیون متر مربع (11.6 درصد از تولید جهانی) کاشی تولید کرد. تولید هم در اتحادیه اروپا (%18+ به 1393 میلیون متر مربع) و هم در اروپای غیر اتحادیه اروپا (%14.6+ به 731 میلیون متر مربع) رشد دو رقمی داشته است که ناشی از افزایش شدید تولید کاشی در ترکیه است.

تولید در قاره آمریکا به شدت افزایش یافت و به 1737 میلیون متر مربع رسید. نرخ رشد در آمریکای شمالی 17.4 درصد (377 میلیون متر مربع) بود، در حالی که آمریکای مرکزی و جنوبی بیشترین افزایش را داشتند،(24.5 درصد افزایش، 1360 میلیون متر مربع.) تنها منطقه ای که در سال 2021 انقباض را تجربه کرد، آفریقا بود، جایی که تولید به دلیل کاهش شدید در الجزایر و تا حدی نیجریه که بیشتر از افزایش در سایر کشورهای این قاره بود به 888 میلیون متر مربع (٪3.3)، کاهش یافت.

صادرات جهانی بیش‌از 3 میلیارد متر مربع است!

در سال 2021، صادرات جهانی 8.7 درصد افزایش یافت و به 3 میلیارد متر مربع رسید که تقریباً 244 میلیون متر مربع بیشتر از سال 2020 بود. در اینجا نیز، بهبود صادرات همه مناطق جغرافیایی را شامل می‌شود. صادرات آسیا به 1,414 میلیون متر مربع (%2+) افزایش یافت که معادل 47 درصد کل جهان است.

صادرات اتحادیه اروپا به شدت افزایش یافت (1055 میلیون متر مربع، ٪14.3+) و ٪35 از کل جهان را به خود تخصیص داد. کشورهای اروپایی غیر اتحادیه اروپا نیز عملکرد خوبی داشتند (231 میلیون متر مربع، ٪12.3+) که عمدتاً به دلیل رشد صادرات ترکیه است.

صادرات همچنین در آمریکای مرکزی و جنوبی (183 میلیون متر مربع، ٪36.3+آمریکای شمالی (45 میلیون متر مربع،٪10.7+) و آفریقا (85 میلیون متر مربع، ٪4.6+) رشد کرد.

در مورد تمایل به صادرات قاره ها یا مناطق کلان مختلف، اتحادیه اروپا با 75.7 درصد از تولید خود، با بیش‌ترین سهم صادرات در سال 2021 در رتبه خود باقی مانده است.

در سال 2021، اسپانیا رتبه دوم را در رده بندی بزرگ‌ترین کشورهای صادر کننده جهان به دست آورد، در حالی که هند به رتبه سوم سقوط کرد.

مقاله کامل در شماره آتی نشریه گزیده دنیای سرامیک جهت شما مخاطب گرامی منتشر خواهد شد.

مقالات مرتبط

مقاله های اخیر

عناوین اصلی

بیشتر بخوانید