بازار کاشی سرامیک کانادا کاهشی شد

اشتراک گذاری در twitter
Tweet
اشتراک گذاری در facebook
Share
اشتراک گذاری در linkedin
Share

در سال 2019 ، میزان مصرف کاشی و سرامیک کانادا با کاهش 11.2 درصدی به 35.3 میلیون مترمربع رسید.

canada مصرف کاشی و سرامیک کانادا در سال 2019  به 35.3 میلیون متر مربع  بود که نسبت به سال گذشته 11.2٪ کاهش داشته است (منبع: آمار کانادا). از آنجا که تولید کننده کاشی و سرامیک قابل توجهی در کانادا وجود ندارد ، واردات تقریباً برابر میزان مصرف می باشد .
پنج کشوری که بیشترین صادرات کاشی و سرامیک را در سال 2019 بر اساس حجم به کانادا داشته اند عبارتند از: چین (12.5 میلیون متر مربع ، -18.9٪ از نظر حجم و هم از نظر ارزش) ، ایتالیا (8.1 میلیون متر مربع ، -13.1٪ حجمی و  -14.2٪ از نظر ارزش) ، ترکیه (4.5 میلیون متر مربع ، -26.6٪  حجمی و -24.6٪ در ارزش) ، اسپانیا (3.6 میلیون متر مربع ، -10.1٪ در حجم -3.8٪ از ارزش) و ایالات متحده ایالات (2.5 میلیون متر مربع با افزایش + 9.5% حجمی و + 8.2% ارزشی ).

واردات کاشی و سرامیک کانادا بر اساس حجم از کشور مبدا 

(منبع: آمار کانادا)

کشور

2018 (متر مربع)

2019 (متر مربع)

تغییرات 2018/2019 %

چین

15,429,129

12,507,866

-18.9%

ایتالیا

9,376,399

8,145,522

-13.1%

ترکیه

6,187,936

4,542,779

-26.6%

اسپانیا

4,044,270

3,636,584

-10.1%

آمریکا

2,253,385

2,466,728

9.5%

کلیه کشور ها

39,756,730

35,309,521

-11.2%

واردات کاشی و سرامیک کانادا بر اساس ارزش از کشور مبدا به دلار کانادا*

(منبع: آمار کانادا)

کشور

2018 (متر مربع)

2019 (متر مربع)

تغییرات 2018/2019 %

چین

176,063,597

150,974,716

-14.2%

ایتالیا

128,040,117

103,994,724

-18.8%

ترکیه

41,121,031

39,563,761

-3.8%

اسپانیا

39,691,836

29,910,538

-24.6%

آمریکا

24,936,538

26,973,374

8.2%

کلیه کشور ها

435,385,816

377,287,864

-13.3%

* واردات کانادا بر اساس ارزش حمل و نقل مستقیم به کانادا FOB ارزش گذاری می شود. ارزش گذاری هزینه واردات هزینه های حمل و نقل و بیمه در انتقال کالاها به کانادا از نقطه حمل مستقیم محاسبه نشده است.

مقالات مرتبط

تسریع رشد KAJARIA Ceramics

بزرگ‌ترین تولید کننده کاشی هند بر آن است تا با افرایش 15 درصدی نرخ فروش خود در سه سال آینده، همچنان در ادامه روند رشد

مقاله های اخیر

عناوین اصلی

بیشتر بخوانید