اشتراک گذاری در twitter
Tweet
اشتراک گذاری در facebook
Share
اشتراک گذاری در linkedin
Share

بازار کاشی سرامیک کانادا کاهشی شد

در سال 2019 ، میزان مصرف کاشی و سرامیک کانادا با کاهش 11.2 درصدی به 35.3 میلیون مترمربع رسید.

canada مصرف کاشی و سرامیک کانادا در سال 2019  به 35.3 میلیون متر مربع  بود که نسبت به سال گذشته 11.2٪ کاهش داشته است (منبع: آمار کانادا). از آنجا که تولید کننده کاشی و سرامیک قابل توجهی در کانادا وجود ندارد ، واردات تقریباً برابر میزان مصرف می باشد .
پنج کشوری که بیشترین صادرات کاشی و سرامیک را در سال 2019 بر اساس حجم به کانادا داشته اند عبارتند از: چین (12.5 میلیون متر مربع ، -18.9٪ از نظر حجم و هم از نظر ارزش) ، ایتالیا (8.1 میلیون متر مربع ، -13.1٪ حجمی و  -14.2٪ از نظر ارزش) ، ترکیه (4.5 میلیون متر مربع ، -26.6٪  حجمی و -24.6٪ در ارزش) ، اسپانیا (3.6 میلیون متر مربع ، -10.1٪ در حجم -3.8٪ از ارزش) و ایالات متحده ایالات (2.5 میلیون متر مربع با افزایش + 9.5% حجمی و + 8.2% ارزشی ).

واردات کاشی و سرامیک کانادا بر اساس حجم از کشور مبدا 

(منبع: آمار کانادا)

کشور

2018 (متر مربع)

2019 (متر مربع)

تغییرات 2018/2019 %

چین

15,429,129

12,507,866

-18.9%

ایتالیا

9,376,399

8,145,522

-13.1%

ترکیه

6,187,936

4,542,779

-26.6%

اسپانیا

4,044,270

3,636,584

-10.1%

آمریکا

2,253,385

2,466,728

9.5%

کلیه کشور ها

39,756,730

35,309,521

-11.2%

واردات کاشی و سرامیک کانادا بر اساس ارزش از کشور مبدا به دلار کانادا*

(منبع: آمار کانادا)

کشور

2018 (متر مربع)

2019 (متر مربع)

تغییرات 2018/2019 %

چین

176,063,597

150,974,716

-14.2%

ایتالیا

128,040,117

103,994,724

-18.8%

ترکیه

41,121,031

39,563,761

-3.8%

اسپانیا

39,691,836

29,910,538

-24.6%

آمریکا

24,936,538

26,973,374

8.2%

کلیه کشور ها

435,385,816

377,287,864

-13.3%

* واردات کانادا بر اساس ارزش حمل و نقل مستقیم به کانادا FOB ارزش گذاری می شود. ارزش گذاری هزینه واردات هزینه های حمل و نقل و بیمه در انتقال کالاها به کانادا از نقطه حمل مستقیم محاسبه نشده است.

مقالات مرتبط

مقاله های اخیر

عناوین اصلی

بیشتر بخوانید