Canada

بازار کاشی سرامیک کانادا کاهشی شد

در سال 2019 ، میزان مصرف کاشی و سرامیک کانادا با کاهش 11.2 درصدی به 35.3 میلیون مترمربع رسید.  مصرف کاشی و سرامیک کانادا در سال 2019  به 35.3 میلیون