Tecna Next

تایید نمایشگاه حضوری Tecna 2021

Tecna (نام جدید Tecnargilla) تایید کرد که از 28 سپتامبر تا 1 اکتبر 2021 با طیف وسیعی از خدمات جدید برای غرفه‌­داران و بازدیدکنندگان در Remini نمایشگاه حضوری خواهد­ داشت.

از Tecna Next رونمائی می‌شود

Tecna Next که از 26 اکتبر 2020 آغاز می‌شود، نقطه دیدار بین‌المللی برای متخصصانی است که در بخش پوشش های سطحی کار می‌کنند. در حالی که در انتظار Tecnargilla 2021