ANATOLIA

مزایای ذخیره‌سازی خودکار مواد اولیه

در سپتامبر 2020، LB موافقت‌نامه‌ای را با شرکت چند ملیتی Anatolia برای تدارک کارخانه کامل انبارش مواد اولیه در واحد تولیدی ترکیه در ازمیر امضاء کرد. در سپتامبر گذشته، شرکت