چرسای

نمایش جدید Tecnografica در انتظار Cersaie 2019

Tecnografica درب‌های شو روم خود را می‌گشاید تا جدیدترین پیشنهادهای طراحی منحصر به فرد خود را پیش از نمایشگاه Cersaie عرضه کند. CersaieFirst آخرین ابتکار سازمان‌دهی شده توسط Tecnografica در

Cersaie 2019 موتورهای خود را گرم میکند

Cersaie 2019 بعضی از ویژگی‌های جدید این سال را اعلام می‌کند، از نمایشگاه «حمام معروف» (“Famous Bathroom”) تا حوزه موضوعی جدید Archincont(r)act. حمام‌های معروف، موضوع نمایشگاه زمینه‌ایِ در Cersaie امسال