اشتراک گذاری در twitter
Tweet
اشتراک گذاری در facebook
Share
اشتراک گذاری در linkedin
Share

صادرات و واردات چینی آلات بهداشتی در جهان

لوکا بارالدی، MECS / بخش تحقیقات Acimac. بخش تحقیقات Acimac / MECS تجزیه و تحلیل سالانه جریان واردات و صادرات چینی آلات بهداشتی سرامیکی جهانی را به روز می‌کند. در سال 2020، اولین سال شیوع بیماری همه گیر، صادرات چینی آلات بهداشتی جهانی در سال 2019 با کاهش 5 درصدی مواجه شد، رکودی که در تمام مناطق جغرافیایی تولید مشاهده شد.

جریان واردات/صادرات چینی آلات بهداشتی جهان طی دوره 2010-2020، 53 درصد از 2.16 میلیون تن به 3.3 میلیون تن افزایش یافت که مربوط به نرخ رشد ترکیبی سالانه 4.3 درصدی است. روند مثبتی که تقریباً برای کل دهه ادامه داشت و در سال 2020، سال شیوع همه گیر، متوقف شد، زمانی که صادرات نسبت به سال 2019 حدود 5 درصد کاهش یافت. این رکود عملاً در تمام مناطق جغرافیایی تولید مشاهده شد.

آسیا جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده چینی آلات بهداشتی جهان تثبیت کرد و سهم خود از صادرات جهانی را با وجود کاهش 4.8 درصدی به 2.1 میلیون تن در 62.6 درصد حفظ کرد. این کاهش نتیجه ترکیبی از انقباضاتی بود که همه صادرکنندگان عمده آسیایی، یعنی چین، هند، تایلند و ویتنام تجربه کردند.

صادرات اتحادیه اروپا، دومین صادرکننده بزرگ جهان نیز با 9.7 درصد کاهش به 489000 تن رسید. افزایش 6.5 درصدی ثبت شده در لهستان (که با 83000 تن به بزرگ‌ترین صادرکننده چینی آلات بهداشتی در اتحادیه اروپا تبدیل شده است) برای جبران کاهش در آلمان (٪5.6) و پرتغال (٪19.8) کافی نبود. تنها منطقه ای از کره زمین که صادرات چینی آلات بهداشتی در قلمرو مثبت باقی ماند، آمریکای شمالی (NAFTA) بود که به 368000 تن رسید (0/7 درصد نسبت به سال 2019) که تقریباً به طور کامل از مکزیک ارسال شد. پس از یک دهه رشد ثابت، در سال 2020، علیرغم افزایش تازه صادرات از ترکیه، صادرات از کشورهای اروپایی غیر اتحادیه اروپا نیز برای اولین بار اندکی کاهش یافت (٪0.8 به 235000 تن). بعد از آن آمریکای جنوبی (79000 تن، 9.2- درصد) و آفریقا (64000 تن، 14.5- درصد) قرار گرفتند که هر دو نیز کاهش صادرات را ثبت کردند.

در رتبه‌بندی 10 کشور صادرکننده برتر در سال 2020، ایتالیا خروج کرد و روسیه در جایگاه دهم قرار گرفت (افزایش 3.9 درصدی نسبت به سال 2019)، در حالی که چندین کشور دیگر موقعیت خود را تغییر دادند. تنها 3 کشور شاهد افزایش صادرات چینی آلات بهداشتی نسبت به سال 2019 بوده اند.

چین در سال 2020 با 1.70 میلیون تن (از 902000 تن در سال 2010، معادل CAGR +6.5%) در صدر رده بندی قرار گرفت، علیرغم مشاهده اولین کاهش (افت 2.8 درصدی نسبت به سال 2019). چین به تنهایی 82 درصد از صادرات آسیا و 59 درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده است.

مکزیک، دومین کشور صادرکننده بزرگ با سهم 11.6 درصدی از صادرات جهانی، با 0.8 درصد کاهش در صادرات خود در سال 2020 به 333000 تن رسید و دوباره به روند رشد یک دهه پایان داد. با وجود انقباض 13.9 درصدی در سال 2019 به 172000 تن، هند در رده سوم باقی ماند و پس از آن ترکیه با 166000 تن (افزایش 0.9 درصد نسبت به سال 2019) و تایلند قرار گرفتند، در حالی که لهستان با پشت سر گذاشتن پرتغال، آلمان و ویتنام به رتبه ششم این رده بندی رسید. به طور کلی، 10 کشور بزرگ صادرکننده چینی آلات بهداشتی 84 درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده اند.

مقالات مرتبط

مقاله های اخیر

عناوین اصلی

بیشتر بخوانید