Gruppo Romani

عرضه نخستین کاشی‌های هوشمند توسط Gruppo Romani

این گروه سرامیک ایتالیائی به زودی کاشی‌های سرامیکی هوشمند و نوآورانه‌ای که قابلیت پایش شرایط خود و برقراری ارتباط با محیط اطراف و آخرین سیستم‌های اتوماسیون خانگی دارند را به

سرمایه‌گذاری Gruppo Romani در بخش بهره‌وری انرژی

چالش کاهش مقدار مصرف و مصرف مسئولانه‌تر انرژی، این گروه ایتالیایی سرامیک را بر آن داشته تا در حوزه سیستم‌های تولید هم‌زمان (برق و حرارت) و فوتوالکتریک سرمایه‌گذاری کند. این

Gruppo Romani Cersaie 2019

در کانون توجه ، مجموعه های جدید Fossil ، Studio50 و Promenade توسط Serenissima؛ کی وست ، ملو آئوساس و ماتریا پریما توسط Cir؛ Quarzi ، Temper و Soapstone توسط