ESMALGLASS-ITACA

همکاری استراتژیک Drust و Altadia Group

Drust و Altadia Group در جدیدترین مشارکت استراتژیک خود و برای توسعه محصولات نوآورانه در صنعت سرامیک با یکدیگر همکاری خواهند کرد.بنا بر اعلان اخیر Drust و Altadia، مشارکت استراتژیک

پایداری: نیرو محرکه تغییر صنایع

Eamalglass-Itaca با تمرکز بر پایداری، ترویج نوآوری‌هایی با ارزش افزوده بالا و ارزش زیست‌محیطی، صنایع را متحول خواهد ساخت.فعالیت‌های پژوهشی طولانی مدت در کنار تجارب اندوخته شده در همکاری با