Ceramica Flaminia

تمرکز Ceramica Flaminia بر انتقال به Industry 4.0

این شرکت اخیرا اقدام به نصب دومین AVB برای تولید WCهای بدون لبه مدرن دیواری نموده است.مجموعه Ceramica Flaminia که در سال 1955 تاسیس شده است، رهبر بلامنازع صنایع لوازم

Sacmi Whiteware پشتیبان تولیدکنندگان ملزومات بهداشتی ایتالیایی در به کارگیری Industy 4.0 است

Ceramica Flaminia ،Hatria و GSI مسیر حرکت به سوی اتوماسیون کامل تولید ملزومات بهداشتی را با همراهی Sacmi می‌پیمایند. سرمایه‌گذاری‌های اخیر تولیدکنندگان پیشروی ملزومات بهداشتی ایتالیایی بر اتوماسیون کامل تولید