australia

Bedeschi قرارداد جدیدی در استرالیا می‌بندد

کمپانی واقع در Limena قرارداد مهمی را با تولید کننده­­‌ی استرالیایی، Brickmakers، برای تأمین یک فناوری کم ­مصرف و پیشرفته به عنوان بخشی از رویکرد Industry 4.0 امضا کرده است.

افزایش سریع ساختمان‌سازی در استرالیا

بخش ساختمان ­سازی نیز با نوسازی­‌ها تحریک شده است که به بیشینه­ ی خود در تمام دوران رسیده ­اند. با آغاز همه­‌گیری COVID-19، بازار ساختمان ­سازی استرالیا به طور نمایی