مهند ویبره

حضور “مَـهَـند” در نمایشگاه UNICERA 2022

حضور “مَـهَـند” در نمایشگاه UNICERA استانبول ترکیه در آبان 1401 برگزار گردید و با استقبال فوق العاده روبرو شد.میزبانی و دیدار با سروران گرامی و نشان دادن “سـرنـدهای ویـبـره” با