عملیات سطحی

افتتاح Surfaces Lab در اسپانیا

دومین Surfaces Lab در اوندا (کاستیون) افتتاح شده است. همانند کارخانه ایتالیائی، امکان آزمایش آخرین نوآوری‌ها در حوزه پرداختکاری و اصلاح سطح را برای شرکت‌ها فراهم می‌آورد. با هدف برآورده