ساکمی

درآمد گروه Sacmi در سال 2021 رکورد زد

رشد 99 درصدی در بخش کاشی به افزایش 40 درصدی درآمدهای تلفیقی و کسب بیش از 1.53 میلیارد یورو انجامید. با رسیدن مقدار درآمدهای تلفیقی گروه Sacmi به سطح قبل

Kerama Marazzi در SACMI Deep Digital سرمایه‌گذاری می‌کند

ویکتور اوسِتْسْکی (Victor Osetskiy)، مدیر بازاریابی Kerama Marazzi آخرین سرمایه‌گذاری‌های فناورانه‌ای را برای دو تا کردنِ خط +Continua شرح می‌دهد که راه حل‌های جدید تزئین دیجیتالی را گرد هم می‌آورد. اخیراً