کاشی وسرامیک

نقش‌آفرینان اصلی در Paolo Mongardi :Tecna 2022 ریاست Sacmi

Paolo Mongardi رئیس Sacmi Imola به ارائه اهداف و چشم‌اندازهای این شرکت در  نمایشگاه Tecna 2022 پرداخت. اتوماسیون، دیجیتال‌سازی فرایندها، پایدارسازی کارخانه و بهبود ایمنی شغلی از مشخصات کلیدی نوآوری‌هایی

ادامه رشد غیرقابل توقف Pamesa

بنا بر گزارش‌ها، درآمد تلفیقی Grupo Pamesa در سال 2021 برابر با 1220 میلیون یورو بوده است که حاکی از رشد 56 درصدی در مقایسه با سال 2021 است. این