WORLD PRODUCTION AND CONSUMPTION OF SANITARYWARE

بازیگران بزرگ در بخش چینی بهداشتی

Roca، Kohler، Geberit و Toto از لحاظ حجم تولید در 2019 در بالای رتبه‌بندی تولید کنندگان چینی بهداشتی سرامیکی جهان قرار دارند. گروه چند ملیتی اسپانیایی Roca با تولید 33.6

واردات و صادرات جهانی چینی بهداشتی

بخش تحقیقات Acimac / MECS تجزیه و تحلیل سالانه روندهای واردات / صادرات جهانی چینی بهداشتی سرامیکی را به‌روز می‌کند. در 2019 صادرات چینی بهداشتی با رشد 4.6 درصدی نسبت

واردات و صادرات جهانی چینی بهداشتی

گروه تحقیقات Acimac تجزیه و تحلیل سالانه جریان واردات / صادرات چینی بهداشتی سرامیکی جهان را به‌روز می‌کند. در سال 2018 صادرات چینی بهداشتی با رشد 4/9 درصدی نسبت به