tetti ventilati

Life Superhero هم اکنون آنلاین است

این پروژه اروپایی که به ارتقاءسقف‌های تهویه‌دار و نفوذ پذیر اختصاص دارد، به‌روز رسانی‌های مداوم را در مورد وضعیت پیشرفت فعالیت‌ها فراهم می‌آورد. پروژه زندگی اَبَرقهرمان (Life Superhero)، www.lifesuperhero.eu، که