Rock Sanat

نخستین خط کامل Supera® در ایران

راک صنعت (Rock Sanat)، شرکت SITI B&T را برای تولید اسلب‌های پرسلانی بزرگ در سایزهای تا mm 3200×1600 انتخاب کرده است. SITI B&T با نصب نخستین خط کامل Supera® در