PORCELANTELAMOSA

Lamosa واحد کاشی Roca را تصاحب می‌کند

54%Lamosa رشد فروش را در نیمسال اول 2021 ثبت کرد و توسعه‌­هایی در برزیل و اسپانیا را اعلام کرد که ظرفیت تولید کل را به 225 میلیون متر مربع در