METAVERSO INDUSTRIALE

Cosmec و تحول دیجیتال در صنایع آجر و کاشی

Cosmec پس از استفاده موفقیت آمیز از پلتفرم‌های هوش مصنوعی در سیستم‌های خودکار خود، به سمت فرآیندهای ارتباطی جدیدی مانند Digital Twins و Industrial Metavers گام بر می‌دارد.ادغام دنیای فیزیکی