export

موفقیت شرکت لعابیران در بازارهای صادراتی

روابط عمومی شرکت لعابیران یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ صدر تامین از موفقیت صادرات محصولات شرکت به کشور سوریه خبر داد. مهندس نادر رضایی منش، مدیر عامل شرکت لعابیران با