Cooperativa Ceramica D’Imola

Kryo سفارشات جدیدی می‌پذیرد

با آخرین تحویل در ماه ژانویه، تعداد خنک­ کننده­‌های فعال Smac در تاسیسات Cooperativa Ceramica d’Imola، به پانزده عدد رسید. Smac برای فناوری نوآورانۀ خود Kryo که برای خنک کردن