لعابیران

موفقیت شرکت لعابیران در بازارهای صادراتی

روابط عمومی شرکت لعابیران یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ صدر تامین از موفقیت صادرات محصولات شرکت به کشور سوریه خبر داد. مهندس نادر رضایی منش، مدیر عامل شرکت لعابیران با