تب تند تولید اسلب های پرسلانی در جهان

15 فروردين 1401

با توجه به تعداد پروژه های رو به احداث برای تولید اسلب پرسلانی در جهان، به نظر می‌رسد سهم اسلب‌های پرسلانی تا 5 سال آینده به %10 تولید جهانی کاشی های سرامیکی نزدیک گردد.

با توسعه کاربری کاشی های سایز بزرگ و نقاط قوت بسیار پر رنگ این نوع محصولات در مقایسه با سایزهای عادی به نظر می‌رسد روند افزایش تولید اسلب‌های پرسلانی همچنان ادامه یابد.

در حال حاضر نزدیک به 200 خط تولید اسلب ایتالیایی در کشورهای مختلف، محصولات اسلب پرسلانی را تولید می‌کنند که از این تعداد حدود 45 ماشین در ایتالیا، 20 ماشین در اسپانیا، بیش از 70 ماشین تولید اسلب ایتالیایی در کشور چین، 20 ماشین در هند و مابقی در سایر کشور های جهان نصب و در حال تولید است. البته شایان ذکر است بیش از 100 خط تولیدی ساخت کشور چین نیز در این کشور نصب شده و در حال اضافه شدن می باشند.

با توجه به شرایط کنونی و پروژه های رو به احداث برای تولید این محصول در جهان، به نظر می‌رسد به زودی سهم اسلب‌های پرسلانی تا 5 سال آینده به %10 تولید جهانی کاشی های سرامیکی نزدیک گردد که این امر به معنی افزایش یک میلیارد متر مربعی تولید و رسیدن به حدود 600 خط تولیدی سایز بزرگ در جهان خواهد بود که رشد چند برابری را نشان می‌دهد.

مطلب کامل را در سرمقاله پنجاه و یکمین شماره نشریه گزیده دنیای سرامیک مطالعه فرمایید.

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.