اشتراک گذاری در twitter
Tweet
اشتراک گذاری در facebook
Share
اشتراک گذاری در linkedin
Share

مجله گزیده دنیای سرامیک شماره 47 سال 1400

در این شماره میخوانید: شامل ویژه نامه صنعت آجر سرمقاله: بازگشت به کسب و کار بخش اقتصادی : صد سالگی Colorobbia ، تجربه یک قرن تحلیل مالی تولید کنندگان کاشی و سرامیک جهان پرونده ویژه  اسلب های پرسلانی اتوماسیون و انتهای خط پروژه معماری :  خانه غلات در یوتلند روستایی طاق های باشکوه آجری موزه کوره شاهنشاهی  

download برای دانلود فایل PDF مجله اینجا کلیک کنید.

مقالات مرتبط

مجله گزیده دنیای سرامیک شماره 58 سال 1402

در این شماره می‌خوانید: پرونده ویژه: پایداری زیست محیطی،لعابزنی و چاپ دیجیتال بازار جهانی کاشی و سرامیک: پیش‌بینی تا سال 2026 برای دانلود فایل PDF

مجله گزیده دنیای سرامیک شماره 56 سال 1401

در این شماره می‌خوانید: پرونده ویژه: هیدروژن، چینی بهداشتی، مواد اولیه؛ تحول صنعتی با جایگزینی سوخت هیدروژنی برای دانلود فایل PDF مجله اینجا کلیک کنید.

مقاله های اخیر

عناوین اصلی

بیشتر بخوانید