مهر ۱۰, ۱۳۹۹

از Tecna Next رونمائی می‌شود

Tecna Next که از 26 اکتبر 2020 آغاز می‌شود، نقطه دیدار بین‌المللی برای متخصصانی است که در بخش پوشش های سطحی کار می‌کنند. در حالی که در انتظار Tecnargilla 2021