دی ۱۲, ۱۳۹۷

The Big 5 Construct Egypt

نمایشگاه The Big 5 Construct Egypt

Asean Ceramics

نمایشگاه Asean Ceramics در کشور تایلند در شهر بانکوک برگزار میگردد

Buildexpo Africa-Kenya

نمایشگاه (Buildexpo Africa (Kenya در شهر نایروبی برگزار خواهد شد

The Big 5 Construct Morocco

نمایشگاه The Big 5 Construct Morocco بزرگترین رویداد در صنعت ساختمان در آفریقای شمالی، نمایشگاه  The Big 5 Construct Morocco خواهد بود. این نمایشگاه با همکاری شرکت نمایشگاهی ELAN EXPO 

TurkeyBuild Istanbul

نمایشگاه TurkeyBuild Istanbul

Ceramics China 2020

نمایشگاه صنعت سرامیک چین Ceramics China 2019

Forn&Cer

نمایشگاه Forn&Cer

CICEE 2019

نمایشگاه CICEE 2019 نمایشگاه  بین المللی CICEE 2019 در کشور چین در شهر فوشان برگزار خواهد شد . این نمایشگاه در زمینه تجهیزات و مواد اولیه سرامیک برگزار خواهد شد

Batev 2019

نمایشگاه Batev 2019