Sustainability Report 2018

گروه Florim صد درصد سبز می شود

اهداف جدید این گروه در Sustainability Report 2018 (گزارش پایداری 2018) آورده شده‌اند. با نصب 26000 متر مربع دیگر از پانل‌های فتوولتائیک، این شرکت هم اکنون می‌تواند تا 100٪ از