SMALTICERAM

Smalticeram ؛50 ساله می‌شود

Smalticeram (اِسمالْتی‌چِرام) در سال 1970 تأسیس شد و هم اکنون یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان ایتالیایی لعاب و رنگ سرامیکی با شعبه‌هایی در اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، برزیل، هند و اندونزی