Sigmadiamant

گسترش محصولات Sigmatech توسط Sigmadiamant

عرضه سری جدید محصولات شیمیایی به منظوربهبود و محافظت از سطوح سرامیکی توسط Sigmadiamant   شرکت اسپانیایی Sigmadiamant مستقر در شهر آلمازورا در استان کاستیون اسپانیا، قصد توسعه سبد محصولات خود را